Verzuimbeheer

Ziek. We worden het allemaal wel eens. Als werkgever word je er dan ook regelmatig mee geconfronteerd. Dat is niet leuk. Maar onvermijdelijk. Wil je meer inzicht in hoe het verzuimpercentage zo laag mogelijk kan worden gehouden? In een eerste kennismakingsgesprek vertel ik je uitgebreid over wat ik hierin voor je kan betekenen.

 

Werkhervattingskas

Het is belangrijk dat de premiebeschikking die jaarlijks wordt verstuurd grondig wordt nagekeken. Het komt nogal eens voor dat hier fouten in zitten. Dat kan flinke financiële consequenties met zich meebrengen. Het kan namelijk zomaar zo zijn dat er onterechte of onnodige premies worden betaald. Wil je dit voorkomen? Ik kijk graag eens met je mee hoe onnodige kosten vermeden kunnen worden.

 

Complexe dossiers

De wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid is complex. Het kan dan prettig zijn als er iemand met een deskundige blik meekijkt naar de juistheid van de bestaande dossiers. Analyseert of de dossiers volledig zijn en of de doelen die erin gesteld worden ook haalbaar dan wel wenselijk zijn. Een goede analyse vormt de basis voor een doeltreffende verzuimbegeleiding. Het loont de moeite om daar de benodigde aandacht te geven.

 

WGA dossiers

WGA… Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten… Het is de uitkering die de werknemer met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt, Het kan zijn dat na twee jaar doorbetaling van loon de werknemer in de WGA terecht komt. Een pittige kostenpost voor de werkgever. Gemiddeld komen de kosten uit op €13.000,- en kan de doorbetaling tot wel 10 jaar doorlopen. Veel werkgevers weten niet dat deze kosten beheersbaar zijn. Door een grondige analyse van de UWV dossiers kunnen kosten voorkomen worden. Ik reken je graag voor welke besparingen er te behalen zijn.